Print page Insektmiddel

AquaPy®

Insektmiddel

AquaPy®

Print page

Produktinfo

AquaPy® bekæmper flyvende, kravlende og krybende insekter indendørs og omkring bygninger.

Fluebekæmpelse i stalde - læs mere her.

Produktkarakteristika

AquaPy er en langsomt fordampende formulering der indeholder pyrethrum (pyrethrin I og II udvundet af Chrysanthemum cinerariaefolium), og giver en hurtig knockdown og dræbende effekt. Derudover har AquaPy en repellerende virkning, der tvinger insekterne ud fra deres tilholdssteder/gemmesteder.

Indhold:
  • Chrysanthemum cinerariaefolium ekstrakt: 30 g/l.
  • Piperonylbutoxid: 135 g/l.

Emballage: 1 liter

Fordele

  • Kan anvendes i levnedsmiddelindustrien, produktlagre, kyllingehuse, kvægstalde, mælkestalde, grisestalde og andre steder, hvor en insektkontrol ønskes. Læs mere om bekæmpelse af fluer på landbrugsbedrifter her.
  • Klar til brug i ”ultra-low-volume” (ULV) aerosoludstyr. Læs mere om space spraying og ULV her.
  • Kan også fortyndes i vand og anvendes med rygsprøjte.
  • Langsomt fordampende og svagt lugtende formulering.

Dosering

FLADEBEHANDLING:

Indendørs og udendørs direkte påsprøjtning:

Flyvende insekter f.eks. fluer, myg, møl:
125 ml AquaPy blandet med
4875 ml vand (2.5% blanding) pr.
100m2 (f.eks. 37.5 mg PY/m2)

Krybende og kravlende insekter f.eks. kakerlakker, lopper, kornsnudebiller, tobaksbille:
500 ml AquaPy blandes med

4500 ml vand (10% blanding) pr.
100m2 (f.eks. 150 mg PY/m2)

Hvepse:
500 ml AquaPy blandes med
4500 ml vand (10% blanding) pr.
100m2 (f.eks. 150 mg PY/m2)

RUMBEHANDLING:

Termisk fordampning/Tågesprøjtning:


Flyvende insekter:
200 ml AquaPy blandes med
800 ml vand (20% blanding)
pr. 3000m3 (f.eks. 2 mg PY/m3)

Krybende og kravlende insekter:
600 ml AquaPy blandes med
400 ml vand (60% blanding)
pr. 3000m3 (f.eks. 6 mg PY/m3)

Ultra lav volume, ULV:

Flyvende insekter:
200 ml ufortyndet AquaPy
pr. 3000m3 (f.eks. 2 mg PY/m3)

Krybende og kravlende insekter:
600 ml ufortyndet AquaPy
pr. 3000m3 (f.eks. 6 mg PY/m3)

Brug & Sikkerhed

Sikkerhedsinstruktioner

Anvend nitril- eller PVChandsker, beskyttelsesbriller, og let beskyttelsesdragt og støvler ved behandling. Hvis der er risiko for inhalering af sprøjtevæsken anvend da halvmaske med et partikelfilter P2.

AquaPy kan både anvendes ved rumbehandling og direkte påsprøjtning (overfladesprøjting).

Bekæmpelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt  før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.


Lignende produkter

K-Obiol EC 25 Insektmiddel

K-Obiol® EC 25

Flydende

K-Obiol® EC 25 er et insektmiddel til effektiv bekæmpelse...

Se produkt
K-Obiol ULV6 Insektmiddel

K-Obiol® ULV6

Flydende

Forebygger angreb af kornsnudebiller

Se produkt
K-Othrine Partix Insektmiddel

K-Othrine® Partix - NYHED

NY og innovativ formulering til bekæmpelse af insekter på...

Se produkt
Maxforce Platin Insektmiddel

Maxforce® Platin - NYHED

Klar til brug

Helt ny formulering til bekæmpelse af skægget sølvkræ og...

Se produkt
Maxforce Quantum myrelokkedåse emballage Insektmiddel

Maxforce® Quantum Myrelokkedåse

Klar til brug

Bekæmpelse af alle normalt forekommende myrer

Se produkt
Maxforce Quantum Insektmiddel

Maxforce® Quantum

Klar til brug

Bekæmpelse af alle normalt forekommende myrer

Se produkt
Ficam D Insektmiddel

Ficam® D

Pudder

Ficam® D er et insektmiddel specielt fremstillet til...

Se produkt
Harmonix Monitoring Paste Rottemiddel

Harmonix® Monitoring Paste

Paste

Tidlig opdagelse af gnaveres tilstedeværelse - nat og dag.

Se produkt
Racumin Paste Rottemiddel

Racumin® Pasta - NY formulering

Klar til brug

Racumin® Pasta er et effektivt muse- og rottemiddel til...

Se produkt
Racumin Foam Rottemiddel

Racumin® Foam

Aerosol

Racumin® Foam er det eneste alternativ for bekæmpelse uden...

Se produkt
Harmonix Rodent Paste Rottemiddel

Harmonix® Rodent Paste - NYHED

Paste

NYT rodenticid til bekæmpelse af rotter og mus uden...

Se produkt