Print page Insektmiddel

Ficam® D

Insektmiddel

Ficam® D

Print page

Produktinfo

Ficam® D er et insektmiddel specielt fremstillet til bekæmpelse af hvepse og myrer.

Produktkarakteristika

Ficam® D er et effektivt klar-til-brug insektpulver til bekæmpelse af hvepse, hvepsebo inkl. gulbenet asiatisk gedehamsebo og myrebo. Ficam® D er særligt velegnet til svært tilgængelige områder, hvor sprøjtning er uhensigtsmæssig og upraktisk, som eksempelvis hulrum under tag, rørkanaler og omkring elektriske installationer. Produktet anvendes som punktbehandling med strødåse, pulverudbringere eller lignende.

Pulverformuleringen medfører at produktet ikke absorberes af porøse overflader og giver en langtidsvirkende effekt. Ficam® D har ingen lugt og efterlader ikke pletter.

Insekterne dør, når de kommer i kontakt med pulveret.

Indhold:

  • Bendiokarb (teknisk): 12,9 g/kg (1.289 % w/w)

Emballage: 3 kg

Fordele

  • Effektiv mod hvepse og myrer
  • God indtrængning i hulrum
  • Ideel hvor sprøjtning er uhensigtsmæssig
  • Virker ikke repellerende eller ophidsende på hvepsene

Dosering

BEKÆMPELSE AF HVEPSEBO INDENDØRS
Ficam® D anvendes til bekæmpelse af indendørs hvepsebo, hvor området omkring boet beskyttes ved overdækning.

Dosering - hvepsebo:
20-60 g pr. hvepsebo afhængig af boets størrelse.

Ficam® D kan anvendes max 11 gange pr. år.

Påføres i området omkring indgangen og/eller direkte i indgangen til boet. Der kan laves et hul i boets vægge og Ficam® D indblæses i boet gennem hullet. Ficam® D ophidser ikke i sig selv hvepsene, men der skal tages forholdsregler idet bekæmperens tilstedeværelse ved boet kan ophidse hvepsene.

Forholdsregler:
Overfladerne omkring boet beskyttes, så spild kan opsamles f.eks. ved hjælp af en plastikdug eller lignende og bortskaffes når bekæmpelsen er afsluttet. Undgå at forurene overflader der rengøres med vand. Disse overflader skal beskyttes med et ikke- igennemtrængeligt materiale som f.eks. plastik eller lignende. Det skal forhindres, at bier der søger føde får adgang til boet der bekæmpes, f.eks. ved at blokere indgangen med tape eller med en pose. Efter endt behandling fjernes boet, hvis det er muligt, og bortskaffes - se affald.

BEKÆMPELSE AF MYREBO INDENDØRS - Anvendes til punktbehandling.
Ficam® D er særligt velegnet til applikation i og omkring elektrisk udstyr, indersiden af hulrum, hulrum og serviceventiler. Ficam® D påføres direkte i revner og hulrum. Området skal lukkes/forsegles efter påføring.

Dosering - myrebo:
10-20 g pr. kvadratmeter direkte i indgangen eller omkring myreboet.

Ficam® D kan anvendes max 11 gange pr. år.

Forholdsregler:
Må kun anvendes i områder der er utilgængelige for børn og husdyr. Området må ikke betrædes af uvedkommende imens udbringning af Ficam® D foregår. Anvend ikke Ficam® D hvis fødevarer, foderstoffer eller vand kan forurenes.

Myrestrategi:

Behandlingen med Ficam® kan med fordel kombineres med Maxforce® Quantum og Maxforce® Quantum Myrelokkedåse for et mere effektivt resultat

Brug & Sikkerhed

Hvor skal det bruges?

Indendørs

Sikkerhedsinstruktioner

Ved håndtering:

Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker (nitrilgummi 0,40 mm) samt åndedrætsværn (beskyttelsesfaktor 20).

Ved applicering:

Bær kemisk resistent beskyttelsestøj (minimum type 4, EN 14605), beskyttelseshandsker (nitrilgummi 0,40 mm) samt åndedrætsværn (beskyttelsesfaktor 20).

Bekæmpelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt  før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Lignende produkter

Maxforce Quantum myrelokkedåse emballage Insektmiddel

Maxforce® Quantum Myrelokkedåse

Klar til brug

Bekæmpelse af alle normalt forekommende myrer

Se produkt
K-Othrine Partix Insektmiddel

K-Othrine® Partix - NYHED

NY og innovativ formulering til bekæmpelse af insekter på...

Se produkt
Maxforce Quantum Insektmiddel

Maxforce® Quantum

Klar til brug

Bekæmpelse af alle normalt forekommende myrer

Se produkt
AquaPy Insektmiddel

AquaPy®

Flydende

AquaPy® bekæmper flyvende, kravlende og krybende insekter...

Se produkt
Racumin Foam Rottemiddel

Racumin® Foam

Aerosol

Racumin® Foam er det eneste alternativ for bekæmpelse uden...

Se produkt
Maxforce Platin Insektmiddel

Maxforce® Platin - NYHED

Klar til brug

Helt ny formulering til bekæmpelse af skægget sølvkræ og...

Se produkt