Print page Insektmiddel

Maxforce® Quantum

Insektmiddel

Maxforce® Quantum

Print page

Produktinfo

Bekæmpelse af alle normalt forekommende myrer

Produktkarakteristika

Maxforce® Quantum er et klar-til-brug sirup-baseret myremiddel, der indeholder imidacloprid til kontrol af myrer og deres myrebo. Maxforce® Quantum anvendes på steder, hvor en diskret myrebekæmpelse ønskes, eksempelvis køkkener, slagterier og varehuse. Maxforce® Quantum fungerer ved, at myrerne bærer giften ned i boet og boet dermed bliver bekæmpet indefra med udryddelse af dronningen.

Indhold:
• Imidacloprid:0,3 g/kg

Emballage: 4 x 30 g

Fordele

• Diskret behandlingsform med dråber
• Brugervenlig udlægning med pistol
• Ekstrem effektiv
• Effekten holder i to til tre måneder
• Myrerne bringer giften tilbage til boet
• Midlet tiltrækker myrer i hele virkningsperioden
• Virker på både sukker – og protein-søgende myrer

Dosering

Sirupklatter med en diameter på 1 cm placeres, hvor myrerne færdes, og kun på steder der er utilgængelige for børn og andre dyr.
Doseringen er 1 klat gel svarende til 200 mg produkt pr. løbende meter eller pr. m², eller maximalt 10 klatter gel svarende til 2 g produkt pr. myrebo.

Indendørs:
For den sorte havemyre udlægges der i de revner og sprækker myrerne entrerer bygningen, samt på de stier myrerne bruger. Udlæg en 200 mg sirup pr. løbende meter i områder med myrer.

I et køkken på 10 m² som ønskes behandlet udlægges der 10x200 mg sirupklatter.

Udendørs:
Myrerbo på terrasser: Find myrernes indgange og appliker sirup i hvert indgangshul. Der anvendes 2 gram sirup pr. myrebo, og denne mængde fordeles i alle myreboets indgangshuller.

Spærrebælte på hussokler: Såfremt myreboet ikke klart kan identificeres på terrasser og lignende, kan Maxforce® Quantum anvendes som et spærrebælte
på hussoklen. Der placeres 200 mg sirup pr. løbende meter, samt der behandles i de revner og sprækker, hvor myrerne tænkes at trænge ind.

 

Bekæmpelsesstrategi:

For at opnå det mest effektive resultat, kan du kombinere behandlingen med Maxforce® Quantum med Maxforce® Quantum Myrelokkedåse og Ficam® D til steder hvor sirup er uhensigtsmæssig.

Brug & Sikkerhed

Hvor skal det bruges?

Indendørs Offentlig bygning Håndtering af fødevarer Opbevaring Tilberedning af mad Ude

Hvad skal bekæmpes?

Argentinamyre Faraomyre Sort havemyre

Sikkerhedsinstruktioner

Maxforce® Quantum appliceres let med trykpistol, er lugtfri, farver ikke, og fremstår som en klar hygiejnisk drypfri sirup, der kan placeres både vertikalt og horisontalt – alt efter hvor myrerne trænger ind og er et problem.

Sirupklatter med en diameter på 1 cm placeres, hvor myrerne færdes, og kun på steder der er utilgængelige for børn og andre dyr.
Doseringen er 1 klat gel svarende til 200 mg produkt pr. løbende meter eller pr. m², eller maximalt 10 klatter gel svarende til 2 g produkt pr. myrebo.

Myrene bekæmpes i løbet af 14 dage, men det kan tage op til 2 måneder. Maxforce Quantum er virksom i op til 12 uger.

Indendørs:
For den sorte havemyre udlægges der i de revner og sprækker myrerne entrerer bygningen, samt på de stier myrerne bruger. Udlæg en 200 mg sirup pr. løbende meter i områder med myrer.

For at opnå et godt resultat mod faraomyrerne bør behandlingsområdet først undersøges før en given behandling. Dette gøres ved der at der udlægges giftfri lokkemad (så som svinelever eller proteinbaseret lokkemad) indtil et klart billede er skabt over faraomyrernes tilholdssteder. Faraomyrerne er kendt for at opretholde sig tæt på steder med høj temperatur, ca. 27-30°C, og der vil oftest være flere bo der lever i sameksistens.
Efter lokalisering af faraomyrenes udbredelsesområde behandles der på de steder hvor faraomyrerne er lokaliseret med 200 mg pr. m² areal, samt tæt på de myrebo der er lokaliseret. Faraomyrebo er ofte meget svære at finde, f.eks. bagved en køkkenbordsplade, inde i et hulrum i en væg, bagved gulvpaneler, inde i elektriske installationer og apparater. I henhold til bekæmpelse af faraomyrerne (og myrer generelt) er det vigtigt at Maxforce® Quantum udlægges tæt ved myreboet, således myrerne får båret lokkemaden med gift ned i boet og boet dermed bliver bekæmpet indefra med udryddelse af dronningen.

I et køkken på 10 m² som ønskes behandlet udlægges der 10x200 mg sirupklatter.

Udendørs:
Myrerbo på terrasser: Find myrernes indgange og appliker sirup i hvert indgangshul. Der anvendes 2 gram sirup pr. myrebo, og denne mængde fordeles i alle myreboets indgangshuller.

Spærrebælte på hussokler: Såfremt myreboet ikke klart kan identificeres på terrasser og lignende, kan Maxforce® Quantum anvendes som et spærrebælte
på hussoklen. Der placeres 200 mg sirup pr. løbende meter, samt der behandles i de revner og sprækker, hvor myrerne tænkes at trænge ind.

 

Bekæmpelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt  før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Lignende produkter

Maxforce Quantum myrelokkedåse emballage Insektmiddel

Maxforce® Quantum Myrelokkedåse

Klar til brug

Bekæmpelse af alle normalt forekommende myrer

Se produkt
K-Obiol ULV6 Insektmiddel

K-Obiol® ULV6

Flydende

Forebygger angreb af kornsnudebiller

Se produkt
Racumin Foam Rottemiddel

Racumin® Foam

Aerosol

Racumin® Foam er det eneste alternativ for bekæmpelse uden...

Se produkt
Ficam D Insektmiddel

Ficam® D

Pudder

Ficam® D er et insektmiddel specielt fremstillet til...

Se produkt
Harmonix Monitoring Paste Rottemiddel

Harmonix® Monitoring Paste

Paste

Tidlig opdagelse af gnaveres tilstedeværelse - nat og dag.

Se produkt
AquaPy Insektmiddel

AquaPy®

Flydende

AquaPy® bekæmper flyvende, kravlende og krybende insekter...

Se produkt
K-Othrine Partix Insektmiddel

K-Othrine® Partix - NYHED

NY og innovativ formulering til bekæmpelse af insekter på...

Se produkt
Racumin Paste Rottemiddel

Racumin® Pasta - NY formulering

Klar til brug

Racumin® Pasta er et effektivt muse- og rottemiddel til...

Se produkt
K-Obiol EC 25 Insektmiddel

K-Obiol® EC 25

Flydende

K-Obiol® EC 25 er et insektmiddel til effektiv bekæmpelse...

Se produkt
Maxforce Platin Insektmiddel

Maxforce® Platin - NYHED

Klar til brug

Helt ny formulering til bekæmpelse af skægget sølvkræ og...

Se produkt
Harmonix Rodent Paste Rottemiddel

Harmonix® Rodent Paste - NYHED

Paste

NYT rodenticid til bekæmpelse af rotter og mus uden...

Se produkt