Space Spraying: Hvordan maksimerer man effektiviteten af behandlingen?

Af de applikationsteknologier, vi som professionelle skadedyrsbekæmpere anvender, er Space Spraying uden tvivl den, der synes at være omgivet af de fleste mysterier. Og dog er teknologien med anvendelse af produkter via tågesprøjtning eller ULV spray ikke mere kompleks end andre, som vi bruger. Det er formentlig sådan, at for de fleste af os, bruges denne teknologi ikke med samme frekvens som for eksempel vores pålidelige håndtank. Der ingen tvivl om, at det anvendte udstyr er anderledes i forhold til andre ting, som vi bruger. Måske kan evnen til en hurtig behandling af store områder være afskrækkende, men de principper, der opereres med, er veldokumenterede og helt inden for professionelle skadedyrsbekæmperes evner.

Print page Housefly

Space Spraying hviler på frembringelsen af et stort antal små insekticiddråber, der er beregnet til at blive fordelt gennem en luftmængde over en kort tidsperiode. Når disse små dråber rammer et målinsekt, leverer de en dødelig dosis af insekticid.

Space Spraying (Thermal Fogging eller Ultra Low Volume) kan være en meget effektiv måde at dræbe et stort antal insekter (hovedsageligt flyvende voksne) i løbet af kort tid. Det er en metode, der kan bruges med stor virkning mod insekter som f.eks. fluer, og i indelukkede forhold er det en meget nyttig metode til at ”rense” møl og kakerlakker. Da der ikke er nogen restaktivitet fra anvendelsen, skal den gentages med intervaller på 5-7 dage for at være helt effektiv. Egnet og hensigtsmæssigt kalibreret udstyr kan levere små mængder af det aktive stof på et stort område med fremragende resultater. For dem, der er involveret i gårdfaciliteter eller kommercielle konti, indeholdende lagerbygninger, er denne teknologi helt nødvendig i jeres program.  

De traditionelle metoder til generering af Space Spraying omfatter Thermal Fogging (hvor en tyk sky af insekticiddråber produceres og ser ud som en tyk tåge) og Ultra Low Volume (ULV), hvor små dråber produceres af en kold, mekanisk aerosolproducerende maskine.

Med ULV skabes små dråber ved mekanisk forskydning af insekticidet, når det flyder gennem dysen. En opadvendt dysevinkel dirigerer de små dråber opad, og de falder ned pga. tyngdekraften.

I modsætning til Thermal Fogging, forstøves insekticidformuleringen af høje temperaturer, som kondenseres til små dråber, når de kommer i kontakt med den koldere udeluft. Dysen rettes mod jorden, og når den varme luft stiger, vil de små dråber bevæge sig opad.

Space Spraying på linje med bedste IPM-praksis:

Forbehandlingshygiejne: Din kunde skal først forbyde insekterne adgang til mad, vand, voksesteder osv. og rengøre støvede og fedtede områder. En foregående krævet handling som en del af den Integrated Pest Management er at overvåge tilstedeværelsen af insekter og introducere miljøkontrol.

Forbehandlingsundersøgelse: Begynd med at identificere det skadelige insekt og med at måle densiteten af skadedyrsangrebet og dets fordeling. Derefter identificeres tilstedeværelse af mennesker, dyr, mad og andre faktor, der kan have en indflydelse på behandlingen. Derefter sikres det, at udstyret er godt kalibreret.

Anvendelsens timing – insektaktivitet: Da en Space Spraying er udviklet til at ramme insekter især, når de flyver (eller lejlighedsvist hviler på åbne, eksponerede overflader), er det vigtigt, at behandlingen times således, at den falder sammen med tidspunkter, hvor mål-insektet har stor aktivitet. På den måde vil resultaterne maksimeres. Dog vil aktiviteten variere af de pågældende insekter, men generelt topper husfluernes flyveaktivitet tidligt om morgenen eller sent på eftermiddagen.

Anvendelsestiming – atmosfæriske forhold: Klimaforholdene skal også tages i betragtning, når der sprayes – temperaturinversioner, som almindeligt sker tidligt om morgenen og om aftenen, er forhold, der er gunstige for, at sprayen forbliver i niveau med gulvet og ikke forsvinder op i de øvre luftstrømme, hvor insekterne ikke kommer i kontakt med det. Spray bør undgås under varme dage, da konvektionsstrømme og vinde vil begrænse effektiviteten.

Produkt: Det ideelle produkt til brug i Space Sparying bør indeholde et aktivstof, der virker hurtigt ved lave dosishastigheder, har lav pattedyrsgiftighed (for at reducere risikoen for operatøren, offentligheden og miljøet) og være egnet til anvendelse med en række forskelligt udstyr. Mangel på langtidsvirkning af det aktive stof er også ønskeligt, så virkningen på ikke-målrettede arter og miljøet minimeres, når de små dråber lander på overfladerne.

Mens de fleste produkter er baseret på kulbrinteopløsningsmidler og kræver mineralsk olie som fortyndingsmiddel, har nogle nye produkter, som f.eks. AquaPy, der er vandbaseret, også indbyggede anti-fordampningsteknologi, så de små dråber forbliver levedygtige i længere tid, hvilket betyder mere tid til at komme i kontakt med målet. Uden denne teknologi producerer vandbaserede formuleringer små dråber, der fordamper, hvilket påvirker dråbens størrelse og effektivitet.

Vedligeholdelsesfase: Forebyggende anvendelse anbefales ikke. Der foretrækkes regelmæssig kontrol af det behandlede sted. Der kan bruges overvågningsfælder, som gør dig i stand til at identificere niveauet af potentielt gen-angreb.  

Den ideelle størrelse af dråberne til Space Spraying mod fluer er 30 µm.
Dråber større end 35 mikron er mindre effektive, da de ikke forbliver luftbårne i tilstrækkelig lang tid.

Dråber, der er under 5 mikron kommer ikke nemt i kontakt med flyvende insekter.