Print page Rottemiddel

Harmonix® Rodent Paste - NYHED

Rottemiddel

Harmonix® Rodent Paste - NYHED

Print page

Produktinfo

NYT rodenticid til bekæmpelse af rotter og mus uden antikoagulanter

Produktkarakteristika

Harmonix® Rodent Paste bekæmper hurtigt og effektivt brun rotte (Rattus norvegicus), husrotte (Rattus rattus) og mus (Mus musculus) uden brug af antikoagulanter. Produktet indeholder cholecalciferol, som er et nyt aktivstof med en ny virkemekanisme. Der findes derfor naturligt ingen resistens, og Harmonix Rodent Paste kan dermed med fordel anvendes på populationer med resistens mod antikoagulanter.

Indhold:

  • Cholecalciferol: 0,077% w/w (0,77 g/kg) Vitamin D3

Emballage: 5 kg

Fordele

• Ca. 50% mindre produktforbrug sammenlignet med traditionelle rodenticider - samme høje effekt. 

Kan anvendes på populationer med resistens mod antikoagulanter.

• Letvægtsemballage - reduceret plastforbrug på op til 80%

• Ingen fareklassificering.

• Portionsposer på blot 20 g gør produktet fleksibelt og let at dosere korrekt.

Dosering

BEKÆMPELSE AF ROTTER: 100-200 g pasta pr. foderstation

Afstand mellem foderstationer:

Stor population: 3 til 10 meter

Mindre population: 10 til 20 meter

Tilføj 200 g pasta når produktet er helt konsumeret inden for kontrolperioden.

 

BEKÆMPELSE AF MUS: 20 g pasta pr. foderstation

Afstand mellem foderstationer:

Stor population: 2 til 5 meter

Mindre population: 5 til 20 meter

Tilføj 20 g pasta når produktet er helt konsumeret inden for kontrolperioden.

Brug & Sikkerhed

Hvor skal det bruges?

Erhvervsbyggeri Industriel bygning Offentlig bygning

Hvad skal bekæmpes?

Sort rotte Brun rotte Husmus

Sikkerhedsinstruktioner

Anvend beskyttelseshandsker ved håndtering af produktet samt ved håndtering af døde dyr.

Bekæmpelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt  før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Harmonix® Rodent Paste

Lær mere om Harmonix® Rodent Paste i videoen her.