Print page Ukrudtsmiddel

Quartz

Ukrudtsmiddel

Quartz

Print page

Produktinfo

Quartz er et ukrudtsmiddel med langtidseffekt til bekæmpelse af ukrudt i Nordmannsgran til juletræer.

Produktkarakteristika

Quartz er et jordherbicid med langtidsvirkning over for frøukrudt før og umiddelbart efter fremspiring, herudover opnås der også en hæmning af enårig rapgræs.

Indhold:
• Diflufenican.......500g/liter(43,5%)

Emballage: 1 liter

Fordele

• Bekæmper kimbladet ukrudt og forhindrer nyfremspiring
• Effekt fra 2 til 5 måneder
• Hæmmer ikke væksten af træerne. 

Dosering

Udsprøjtes på arealer med god jordfugt med 0,25 liter per ha.

Brug & Sikkerhed

Hvor skal det bruges?

Anlæg Ude

Hvad skal bekæmpes?

Valmue Rapgræs

Sikkerhedsinstruktioner

Bedste resultat opnås ved udsprøjtning i medio marts efterfulgt af en Logo behandling udsprøjtet sidst i april/begyndelsen af maj før knopbryding.

Udsprøjtes på arealer med god jordfugt med 0,25 liter per ha.
Doseringen kan ikke anbefales reduceret, idet en nedsættelse af doseringen vil forringe effekten og forkorte langtidseffekten.
 

Bekæmpelsesmidler  skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt  før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Lignende produkter

Logo og LogoOil emballage Danmark Ukrudtsmiddel

Logo®

Flydende

Logo® er et bredspektret ukrudtsmiddel til en lang række...

Se produkt