Print page Ukrudtsmiddel

Quartz®

Ukrudtsmiddel

Quartz®

Print page

Produktinfo

Quartz® er et ukrudtsmiddel med langtidseffekt til bekæmpelse af ukrudt i Nordmannsgran til juletræer.

Produktkarakteristika

Quartz® er et jordherbicid med langtidsvirkning over for frøukrudt før og umiddelbart efter fremspiring, herudover opnås der også en hæmning af enårig rapgræs.

Indhold:
• Diflufenican.......500g/liter(43,5%)

Emballage: 1 liter

Fordele

• Bekæmper kimbladet ukrudt og forhindrer nyfremspiring
• Effekt fra 2 til 5 måneder
• Hæmmer ikke væksten af træerne. 

Dosering

Udsprøjtes på arealer med god jordfugt med 0,25 liter per ha.

Brug & Sikkerhed

Hvor skal det bruges?

Anlæg Ude

Hvad skal bekæmpes?

Valmue Rapgræs

Sikkerhedsinstruktioner

Bedste resultat opnås ved udsprøjtning i medio marts efterfulgt af en Logo behandling udsprøjtet sidst i april/begyndelsen af maj før knopbryding.

Udsprøjtes på arealer med god jordfugt med 0,25 liter per ha.
Doseringen kan ikke anbefales reduceret, idet en nedsættelse af doseringen vil forringe effekten og forkorte langtidseffekten.
 

Bekæmpelsesmidler  skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt  før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Lignende produkter

Logo og LogoOil emballage Danmark Ukrudtsmiddel

Logo®

Flydende

Logo® er et bredspektret ukrudtsmiddel til en lang række...

Se produkt
Ronstar Expert 165g med målebæger Ukrudtsmiddel

Ronstar® Expert 165g - UDGÅET

Granulat

Ronstar® Expert anvendes til ukrudtsbekæmpelse på udyrkede...

Se produkt
Billede af Ronstar Expert 1,65 kg Ukrudtsmiddel

Ronstar® Expert - UDGÅET

Granulat

Ronstar® Expert er godkendt til total ukrudtbekæmpelse i...

Se produkt
Merit Gran emballage Danmark Insektmiddel

Merit® Gran

Flydende

Merit® Gran er et insekticid til bekæmpelse af insekter i...

Se produkt