Bliv fri for ukrudt hele sommeren med Ronstar® Expert

Foråret er så småt ved at trænge igennem vinterkulden, og det samme er ukrudtet, men i Envu Environmental Science har vi heldigvis en god nyhed, og den hedder: Ronstar® Expert.

Print page
Ronstar Expert fjerner ukrudt på brosten

Bredspektret og langtidsvirkende ukrudtsbekæmpelse

Ronstar® Expert hjælper dig med at holde din gårdsplads, dit parkeringsareal og andre udyrkede arealer fri for en lang række ukrudtsarter i op til 4 måneder. Ronstar® Expert er netop blevet lanceret i en praktisk 165 g beholder svarende til 1/2 hektar.

 

Hvordan virker Ronstar® Expert?

Ronstar® Expert er en vandopløselig granulatformulering, som anvendes på en- og tokimbladet ukrudt. De to aktivstoffer diflufenican og iodosulfuron komplementerer hinanden, og sikrer en høj effektivitet af ukrudtsbekæmpelsen. Ved behandling med Ronstar® Expert stopper du ukrudtet på to måder, dels  opnås en systemisk effekt, hvor produktet optages og transporteres ud til vækstpunkterne og stopper celledelingen. Derudover dannes der en hinde på jordoverfladen, som forhindrer nyt ukrudt i at fremspire. Kombinationen af de to aktive ingredienser og to virkemåder gør også Ronstar® Expert til en relevant del af resistensforebyggelsen.

 

Ideel tankblanding - med eller uden glyfosat

Hvis ukrudtet er brudt frem og har nået en størrelse på mere end 2 cm, da skal Ronstar® Expert blandes med glyfosat eller, hvis man ønsker et glyfosatfrit alternativ, Harmonix® Leaf Active for at opnå en bedre effekt.

 

Effekt af Ronstar Expert og Harmonix Leaf Active 

Stabil formulering

Ronstar® Expert opløses hurtigt i vand og forbliver stabil i sprøjten i minimum 24 timer. Eksponering for støv og lugt er meget lav, da produktet er produceret med den seneste generation af granulatformuleringer.

 

 

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte Technical Sales Manager: Jacob Kronbo Andersen på jacob.kronboandersen@bayer.com eller tlf. 20 94 77 93 eller læs mere her

 

 

Bekæmpelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.