Fra ukrudtsplads til gårdsplads med Harmonix® Leaf Active

Ukrudt og mos på din gårdsplads eller dit parkeringsareal? Så er der godt nyt til dig og dårligt nyt til dit ukrudt.

Print page
Flisebelagt gårdsplads med mælkebøtter

Bæredygtig og bredtvirkende løsning til den totale ukrudtsbekæmpelse

Harmonix® Leaf Active er et kontaktvirkende ukrudtsmiddel baseret på naturlige, aktive ingredienser til dig som ønsker en effektiv, glyfosatfri løsning. Harmonix® Leaf Active giver en hurtig effekt og er aktiv mod de fleste ukrudtsarter og bløde plantedele.

Videoen her viser effekten af Harmonix® Leaf Active på almindelig kællingetand (Lotus corniculatus).


Hvor kan man anvende Harmonix® Leaf Active?

Parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer. 

 

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte Technical Sales Manager: Jacob Kronbo Andersen på jacob.kronboandersen@bayer.com eller tlf. 20 94 77 93 eller læs mere her.

 

 

Bekæmpelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.