Print page Ukrudtsmiddel

Logo®

Ukrudtsmiddel

Logo®

Print page

Produktinfo

Logo® er et bredspektret ukrudtsmiddel til en lang række vanskeligt bekæmpelige græsser i juletræer, skovbrug, planteskoler, læhegn, energipil og på udyrkede arealer.

Produktkarakteristika

Anvendes Logo® under gunstige sprøjteforhold, kan man forvente mere end 90% effekt mod en lang række græsukrudtsarter, inklusiv kvik, enårig rapgræs, rajgræs, og de fleste tokimbladede ukrudtsarter.

Indhold:
• Indeholder: Foramsulfuron: 30% (300 g/kg)
• Iodosulfuron: 1% (10 g/kg)
• Isoxadifen-ethyl (safener): 30% (300 g/kg)

Emballage: 350 g Logo® + 5 L LogoOil®

Fordele

• Bekæmper både en- og tokimbladet ukrudt
• Effekt op til 2-3 måneder
• Anvendes fra ukrudtet er fremspiret til fem dage før knopbrydning.

Dosering

Logo® udsprøjtes i doseringen 150 g/ha plus 2 liter LogoOil/ha.

Brug & Sikkerhed

Hvornår må det bruges?

April Maj

Hvor skal det bruges?

Ude Anlæg

Hvad skal bekæmpes?

Tvetand Rapgræs Ager-sennep Dueurt Raps

Sikkerhedsinstruktioner

Juletræer, læhegn og planteskoler:
Logo® udsprøjtes i juletræer (sidst i april til ca. 1 maj), læhegn-og planteskolekulturer (medio april) umiddelbart før knopbrydning, når ukrudtet er i god vækst.
Logo® må ikke anvendes efter knopbrydning.
Logo® må i planteskolekulturer kun anvendes i priklebede. I såede kulturer såsom bøg, eg og æble må anvendelse af Logo® tidligst finde sted året efter såning.
Logo® anvendt på løvtræer og -buske må kun udføres på løvfældende planter og ikke på stedsegrønne planter.

Udyrkede arealer: Når ukrudtet er fremspiret, normalt i midten af maj måned.

Logo® udsprøjtes i doseringen 150 gram/ha plus 2 liter LogoOil/ha. Vær opmærksom på at Logo® altid skal udsprøjtes med den korrekte mængde LogoOil.
Logo® eller andre produkter indeholdende foramsulfuron og/eller iodosulfuron må kun anvendes en gang pr. år.

 

Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen. Ved omgang med sprøjtemidler bør der altid anvendes egnet beskyttesludstyr, herunder handsker og beskyttelsesbriller.

Bekæmpelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt  før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Lignende produkter

Quartz emballage Danmark Ukrudtsmiddel

Quartz

Flydende

Quartz er et ukrudtsmiddel med langtidseffekt til...

Se produkt