Skadedyrsbekæmpelse

Sådan får du succes med din rottebekæmpelse

Rotter anses ofte for at være skadedyr, som aktivt skal bekæmpes med fælder eller gennem kemisk rottebekæmpelse. Rotter kan nemlig formere sig drastisk på kort tid, gnave sig ind næsten alle steder og være med til at sprede sygdomme (f.eks. salmonella og Weils syge), som kan ramme både mennesker og husdyr. Desuden lister de sig ofte ubemærket ind i bygninger, kontorer og boliger. Når man opdager dem, er det ofte fordi, problemet allerede er temmeligt omfattende.

Print page Brun rotte i rør

Fakta om rotten som skadedyr

De to slags rotter

I Danmark har vi primært to slags rotter, de brune og de sorte.

 

Brun rotte
Rattus norvegicus

Sort rotte
Rattus rattus

Længde:

Ca. 25 cm

Ca. 20 cm

Farve:

Brun

Gråbrun (kan variere fra sort til helt lys)

Vægt:

200-400 g

100-200 g

Hale:

Kortere end kroppen

Længere end kroppen

Ører:

Korte, brede og med små hår

Større, gennemsigtige og uden hår

 

Brun rotte på hvid baggrund Sort rotte på hvid baggrund

 

Den brune rotte er den mest almindelige og får sit navn fra pelsens farve. Den bliver ca. 25 cm og vejer normalt 200-400 g som fuldvoksen. Den brune rottes hale er lysere på undersiden og kortere end kroppen og hovedets samlede længde. Snuden er kort og ørerne korte og brede med små, fine hår. Dens livscyklus er ca. et år og den kan få 4-12 unger pr. kuld 5-7 gange om året fra den er 3 måneder gammel. I praksis betyder det, at et enkelt brunt rottepar under optimale forhold kan blive til over 800 rotter på bare ét år.

Den sorte rotte kaldes også husrotte. Den er mere sjælden og noget mindre end den brune rotte (ca. 20 cm og 100-200 g). Faktisk har den brune rotte næsten helt fortrængt den sorte. Ligesom den brune rotte er pelsen ofte gråbrun, men dens farve kan variere fra helt sort til helt lys. Modsat den brune rotte er dens hale ensfarvet og længere end den samlede længde af hoved og krop. Dens ører er også større, gennemsigtige og uden hår, mens snuden er lang og spids.

 

3 kriterier, der skal være opfyldt, for at en rotte kan leve i en bygning

  1. Den skal have adgang til friskt vand.
  2. Der skal være noget at æde. Rotten er altædende og spiser både vegetabilske og animalske fødevarer, korn, foder, insekter, æg, affald og meget andet. For at overleve skal den æde ca. 10 % af sin kropsvægt om dagen.
  3. Den skal have en tør rede. I bygninger lever rotten gerne på lofter, i vægge og under gulve, men generelt steder hvor den er beskyttet mod fjender f.eks. i kloakken.

 

4 hurtige om rotter

To brune rotter på bræt

1. Rotten kan komme ind gennem huller, der ikke er større end en 2-krone og kan gnave sig ind, ud og gennem alt, der er blødere end dens tænder. Det vil sige, at den kan gnave hul i alt, der er blødere end jern, f.eks. mursten, kabler, plastik, træ og mange metaller. Det kræver kun, at tænderne kan få fat.

2. Rotten er både en dygtig svømmer og en god graver. Det betyder, at den kan bevæge sig langt og grave sig vej fra kloakken op til en bygning. Den brune rotte kan f.eks. grave flere meter lange gangsystemer og skubbe afløbsriste på ca. 1,2 kg løs, så de kan komme ind.

3. Rotten er både nysgerrig og mistroisk på samme tid. Derfor gnaver den i ting for at undersøge dem, men er samtidig forsigtig over for nye fælder og rottegift. De lærer også hurtigt af deres fejl. Spiser de noget nyt, som giver ubehag inden for 6-7 timer, holder de sig fra lignende føde i fremtiden baseret på lugt og smag. Derfor skal rottebekæmpelse tage højde for rottens begavelse og finurlige adfærd.

4. Rotten spreder sin urin og ekskrementer alle steder den kommer. Nogle gange kan rotten dog have særlige steder, den ynder at bruge som toilet. Både gennem sine efterladenskaber og sin blotte tilstedeværelse kan rotte bringe smitte og bakterier rundt i vores bygninger. Den spreder blandt andet salmonella og Weils syge, som begge kan overføres til både mennesker og husdyr.

 

Anbefalinger til professionel rottebekæmpelse

Det er vigtigt at bekæmpe rotter og gøre det effektivt og sikkert, for at sikre personer og bygninger mod skadevolderne. Det er mindst lige så vigtigt at overvåge situationen, da rotterne som nævnt er smarte og hurtigt kan blive til mange individer. Vi anbefaler derfor permanent overvågning af udsatte bygninger og områder med giftfri lokkemad, som kun erstattes af bekæmpelsesmidler, når det er nødvendigt.

 

Overvågning med giftfri lokkemad

Harmonix Monitoring Paste produktbillede

Ofte ved man ikke, hvor stort rotteproblemet er, og om der overhovedet er et problem. Her kan giftfri lokkemad hjælpe. Lokkemaden er smags- og næringsrig og tiltrækker derfor rotterne, som spiser det og bevæger sig videre rundt i bygningen. Lokkemaden indeholder et fluorescerende stof, som ved hjælp af et ”blacklight” kan ses i deres ekskrementer og som aftryk efter deres måltid. Det giver rottebekæmperen et billede af, hvor stort omfanget er, hvor rotterne gerne spiser, og hvor de bevæger sig hen derefter fx til deres hvilesteder. Du kan f.eks. bruge Harmonix® Monitoring Paste, som er en giftfri pasta til brug som sporingsmiddel og giftfri lokkemad mod rotter og andre gnavere. Når du ved, at der er rotter til stede, kan du skifte til bekæmpelsesmidler eller fælder for at bekæmpe rotterne.

Læs mere om fordelene ved overvågning med giftfri lokkemad her.

 

Rottebekæmpelse med rodenticider

Racumin-Pasta-Danmark

 

Når du ved, at rottebekæmpelse er nødvendig, kan du sætte mere effektivt ind med kemi eller fælder. Fordelen ved rodenticider er, at den ikke skal tjekkes dagligt, men virker over en længere periode og på adskillige rotter ad gangen. Rottefælder kan genbruges og slår rotterne ihjel med det samme, men få ad gangen.

Uanset hvad du vælger, kender du nu de mest befærdede steder og kan sætte ind der, hvor rotterne befinder sig. Skifter du til giftig lokkemad med samme smag, lugt og udseende som f.eks. Racumin® Pasta, har rotterne allerede lært at stole på maden. De ved, den er næringsrig og ufarlig. Derfor spiser de lystigt af den. Da giften først virker efter nogle dage, når den at spise godt, så den har indtaget en dødelig mængde rodenticid.

Når aktiviteten dør sammen med rotterne, har rottebekæmpelsen været effektiv, og du kan skifte tilbage til overvågning med Harmonix® Monitoring Paste.

Nogle gange afviser rotterne bekæmpelsen med den giftige lokkemad f.eks. fordi de lærer, at den er giftig. I de tilfælde – eller som supplement til lokkemaden – kan du bruge andre bekæmpelsesmidler som fælder eller Racumin® Foam.

Racumin-foam-danmark

Skummet lægger du ud på befærdede områder som hulrum og rørlægninger. Det klæber sig fast til rottens pels og indtages, når rotten rengør pelsen. Skummet er stabilt i 1½-2 uger, men virkningsfuldt i længere tid.

 

Sådan bekæmper du resistente rotter

Harmonix Rodent Paste produktbillede

Nogle rotter er født med en naturlig, arvelig resistens over for giftige rottebekæmpelsesmidler. Det betyder, at de er tolerante over for antikoagulanterne, som bruges i de mest gængse midler. Dermed virker normal rottebekæmpelse ikke på denne gruppe rotter. Her kan du i stedet bruge Harmonix® Rodent Paste, som indeholder et nyt aktivstof.

Arvelig resistens må ikke forveksles med den naturlige tolerance, rotter har over for små mængder gift eller en erhvervet tolerance efter flere små doser. Resistensen har heller intet at gøre med deres naturlige mistro over for nye ting eller føde med ubehagelige konsekvenser.

 

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte Technical Sales Manager: Jacob Kronbo Andersen på jacob.kronboandersen@bayer.com eller tlf. 20 94 77 93

 

Bekæmpelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Rottebekæmpelse skal tage højde for rottens begavelse og finurlige adfærd.

 

Kilder:

Miljøstyrelsen; Genetisk resistens; 6. oktober 2020

Naturhistorisk Museum Aarhus; Brun Rotte - Rattus norvegicus; 6. oktober 2020