Sådan slipper du af med myrerne – 9 tips

Vi giver dig ni konkrete tips til, hvordan du slipper af med myrer. Tænk langsigtet og kom til bunds i det store problem med de små skadedyr.

Print page

Lær din fjende at kende
Der findes 4 000 myrearter, selvom vi i Europa taler om fire hovedarter. Alle kolonier er forskellige og unikke. For at få effektivt bugt med problemet er det vigtigt, at du finder ud af, hvilken art, du har med at gøre, hvor kolonien befinder sig, og hvor myrerne leder efter føde.

Giv myrerne det, de vil have
Forskellige arter foretrækker forskellige typer af føde. Visse foretrækker kulhydrater, andre proteiner og en tredje sukker. Ved at analysere hvilken art, du har med at gøre, kan du mere effektivt lokke koloniens madjægere til din lokkemad.

Hold øje med kalenderen
Mange arter foretrækker en mere proteinrig føde om foråret, når larverne udvikles, og overgår derefter til at få lyst til kulhydrater for at optimere sine energiniveauer.

Brug en bredspektret lokkemad
Ved at bruge en lokkemad, som indeholder flere typer af fødeemner, som Maxforce Quantum, bliver analysen ikke af samme vigtighed. Produktet er registreret som behandling mod to specifikke arter, men er effektivt, uanset hvilken af de nordiske myrearter, du har med at gøre, og uanset tiden på året. Det fungerer lidt som en buffet for alle typer af myrer.

Start tidligt
Påbegynd din brug af lokkemad tidligt på foråret. Uanset om det er en koloni med én eller flere dronninger, er det vigtigt at kontrollere dens udvikling så tidligt som muligt. Jo flere æg dronningen når at lægge, desto større bliver problemet, du skal behandle. Og kolonier med flere dronninger vokser eksponentielt, idet der fødes nye dronninger, som også lægger æg.
Ved tidligt at slå én eller flere dronninger ud af spillet mindsker problemet anseligt, og chancen for at udrydde kolonien som helhed øger markant.

Gå til problemets rod
Ved at bruge gelé-lokkemad, som Maxforce Quantum, i stedet for spray, rammer du selve kolonien og ikke bare den del af den, som bevæger sig over jorden. De myrer, du ser i ejendommen eller på den omgivende grund, er bare 5-10 procent af den totale koloni, der findes i jorden eller myretuen. Spray dræber myrer hurtigere, men rammer kun dem, der eksponeres direkte for sprayen. Gelé fungerer således, at de myrer, som samler føde over jorden, tager lokkemaden med ind i kolonien, og der eksponeres også de øvrige myrer for de dødelige stoffer. Dronningen får også sin føde fra arbejdsmyrerne, som samler føde, og du har derfor mulighed for også at nå hende. Geléen fungerer som en trojansk hest.

Tænk på loven om mindste modstand
De myrer, som samler føde, går ikke længere end højst nødvendigt for at hente føde, og de leder ikke på nye steder, så længe de har en pålidelig fødekilde. Så gør det let for dem ved at placere lokkemaden på de stier, hvor de færdes naturligt, helst så tæt på kolonien som muligt. Sørg for, at der altid er lokkemad tilgængelig, så myrerne fortsat kommer tilbage. Midlet slår ikke myrerne ihjel med det samme, så de når at transportere store mængder lokkemad til boet, før de opdager, at den er skadelig. Hvis du finder selve kolonien, kan du dryppe lokkemad direkte ned i boet.

Beskyt din lokkemad
Sørg for, at lokkemaden ikke forsvinder på anden måde end via de myrer, den er tiltænkt. Brug lokkedåser som Maxforce Quantum Myrelokkdåse, som beskytter geléen mod vejr og vind, mod utilsigtet at blive smidt ud og lignende. Hvis du ikke bruger dåser, bør du tænke på at vælge et sted, som er beskyttet mod regn og ikke har en absorberende overflade.

Tænk på miljøet
Ved at bruge gelé i stedet for spray, påvirker du miljøet i betydeligt mindre grad. Spray skal appliceres i større mængder og over større arealer. Geléen indeholder små mængder gift og er mere målrettet. Påvirkningen af miljøet, udover selve myrekolonien, er minimal.

 

Find etiketter og sikkerhedsdatablade her.

Bekæmpelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt  før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.