HACCP International certificering

HACCP International er en privat virksomhed, der tilbyder certificering af leverandører af nonfood-produkter til fødevareindustrien.

Print page

Certificering tilbydes for produkter, der overholder bedste praksis med hensyn til fødevaresikkerhed, og som overholder kravene til en fødevarevirksomhed, der handler i overensstemmelse med et HACCP-baseret program for fødevaresikkerhed.

Ikke-fødevareprodukter, der bruges i fødevareindustrien, har en væsentlig indvirkning på fødevaresikkerheden. HACCP International vurderer produkter op mod internationale normer og et sæt nøgle-fødevaresikkerhedskriterier. Produkter, der opnår topkvalitet for disse specifikationer, kan bruge HACCP Internationals certificeringsmærke, der bekræfter deres ”egnethed til formålet” i fødevareprocesser, der styres af HACCP-programmer og udføres til standarder, der kræver verdens bedste praksis, hvad angår fødevaresikkerhed.

I dette program vurderes 10 nøglekomponenter, og de certificerede produkter skal være I overensstemmelse med alle relevante specifikationer. De 10 nøglekomponenter er:

 1. Materialer og specifikationer
 2. Toksicitet
 3. Forureningsrisici
 4. Rengøringsvenlighed
 5. Betjeningsanvisninger
 6. Konsekvenser af fejl
 7. Processtyring
 8. Krav
 9. Emballering og mærkning
 10. Bidrag til fødevaresikkerhed

Ved at anvende HACCP-certificeret produkt garanterer vi, at:

 • Allergen risiko vurderes og betragtes som passende til fødevareindustri brug
 • Etiket instruktionerne er bedste praksis inden for fødevareindustrisektoren
 • Emballagen er egnet til brug(robusthed, ingen forurening)

Envu produkter, der er bevilget af HACCP International i Danmark: Racumin Pasta og Harmonix Monitoring Paste

Bayer-produkter under vurdering af HACCP International: Harmonix Monitoring Paste, Harmonix Monitoring Paste, AquaPy, Maxforce White, Maxforce Quantum, K-Othrine SC25.

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du besøge www.haccp-international.com