Nyhed

Nyhed: Opspor rotter og mus med Harmonix® Monitoring Foam

Med henblik på at forbedre og målrette bekæmpelsen af gnavere, introduceres et nyt produkt til Envu. produktportefølje. Harmonix® Monitoring Foam anvendes til opsporing af rotter og mus, og giver en tydelig indikation af deres tilstedeværelse og foretrukne løbeveje.

Print page Harmonix Monitoring Foam der lyser op i UV-lys i hul mellem sten

Harmonix® Monitoring Foam - en del af en ansvarlig IPM-strategi

Opsporing af rotter og mus er en vigtig del af en ansvarlig IPM-strategi, som er en forkortelse af begrebet Integrated Pest Management. Ved at kende gnavernes nøjagtige tilstedeværelse, deres bevægelsesmønstre samt skadens omfang, kan skadedyrsbekæmperen målrette indsatsen præcis dér, hvor gnaverne befinder sig. På den måde effektiviseres bekæmpelsesmetoden og behandlingstiden reduceres til glæde for alle parter. Efter gnaverangrebet er bekæmpet, er det vigtigt at sikre, at rotter og mus ikke længere er til stede, og at kontrolforanstaltningerne har været vellykkede.

Harmonix® Monitoring Foam er et giftfrit middel til påvisning og opsporing af gnavere, og er en naturlig tilføjelse til en effektiv IPM-strategi. Det anbefales at anvende Harmonix® Monitoring Foam i starten af bekæmpelsesstrategien for at påvise tilstedeværelsen samt opspore gnavernes tilholdssted. Efter bekæmpelsen bruges midlet igen, for at overvåge og sikre, at problemet er løst og ikke vender tilbage. På den måde bliver Harmonix® Monitoring Foam et effektivt værktøj til at overvåge rotter og mus. Harmonix® Monitoring Foam anvendes typisk sammen med moniteringsmidlet Harmonix® Monitoring Paste og udlægges de steder hvor der er mistanke om rotte- og museaktivitet.

 

Harmonix Monitoring Foam udsprøjtet ved indgangen til en bygning

 

Nem og effektiv anvendelse

For at kortlægge tilstedeværelsen af gnavere og påvise angrebets omfang, påføres Harmonix® Monitoring Foam i huller, smalle rum, og hvor der ellers er mistanke om gnaveraktivitet. Dagen efter vil det være muligt at se spor fra rotter og mus, hvis de har været til stede. Takket være produktets fluorescerende farve vil skadelig aktivitet og fodspor fra rotter og mus være tydelige at identificere. Harmonix® Monitoring Foam er et overvågningsskum, som sætter sig på gnavernes poter og pels. Når gnaverne er i kontakt med skummet, efterlades spor som kan påvises ved UV-lys.

Skummets afmærkninger kan påvise løberuter, steder med meget aktivitet og gnavernes tilholdssteder. Produktet er dermed et værktøj, som kan bruges til at placere bekæmpelsesmidlet præcis der, hvor gnaverne befinder sig. På den måde reduceres forbruget af bekæmpelsesmiddel.

Samtidig er UV-indikatorskummet giftfrit og er dermed ikke skadelig for miljøet eller skadedyrsbekæmperen. Derudover kræver det ingen autorisation at anvende produktet.

Harmonix® Monitoring Foam – et led i professionel skadedyrsbekæmpelse:  

  • Effektiv opsporing af rotter og mus
  • Velegnet som en del af en ansvarlig IPM-strategi
  • Muliggør præcis anvendelse
  • Nem og pålidelig dokumentation på, om der er gnaveraktivitet eller ej 

 

Envu Environmental Science Harmonix Monitoring Foam

 

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte Technical Sales Manager: Jacob Kronbo Andersen på jacob.kronboandersen@bayer.com eller tlf. 20 94 77 93

Bekæmpelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

(...) et værktøj, som kan bruges til at placere bekæmpelsesmidlet præcis der, hvor gnaverne befinder sig. På den måde reduceres forbruget af bekæmpelsesmiddel.