Occupational Health and Safety

Vores ansvar i forhold til Occupational Health and Safety er ikke kun for at beskytte os selv under en behandling, men ligeledes for at beskytte andre personer og dyr uden for målgruppen. Der findes ingen korrekte svar på, hvor længe mennesker bør udelukkes fra et behandlingsområde, eftersom behandlinger, formuleringstype, miljøforhold og de fysiske egenskaber af en behandling kan variere meget. Først afvejes alle de faktorer, der er involveret, derefter vurderes potentielle farer og til sidst iværksættes foranstaltninger for at håndtere problemer. Behandlingsmetoder, der involverer luftbårne partiker under en dug behandling, styres forskelligt på anvendelse af kontrollerede påføringsteknikker i hulrum.

Print page skadedyrsbekæmpning indendørs

Valg af formulering tilbyder forskellige karakteristika med hensyn til fordampning af opløsningsmidler eller andre komponenter, der er flygtige i korte perioder. Miljømæssige variationer kan være luftfugtighed, der påvirker fordampningshastigheder og selvfølgelig er behandlingsområdet ligeledes en variation. Luftfugtigheden vil på et behandlingsområde med en stor mængde luft overgangssituation ikke være den samme i forhold til lukkede kontorer med dårlig cirkulation.

Opgaven for en faguddannet skadedyrsbekæmper er at undersøge og vurdere hver enkelt karakteristika for et arbejdsområde for at sikre anvendelse og området for alle involverede.

Hvor kan jeg finde relevante informationer?

Primært finder man alle de oplysninger, som behøves, på etiketten. Det vil derfor være en god ide at læse hele etiketten, især når et produkt anvendes for første gang eller hvis det anvendes på en måde, som der ikke er bekendtskab med.

Sikkerhedsoplysninger

Her finder man vigtige oplysninger, såsom forebyggende foranstaltninger til håndtering af midler, sikkerhed, og vigtigst af alt udelukkelses perioden som følge af en behandling. Nogle udsagn på udelukkelses periode er meget specifikke, f.eks. på fire dage eller fire timer, mens andre er mere generelle, såsom ”Gå ikke ind i det behandlede område, indtil sprøjtemidlet er tørret”. Anbefalingerne kan variere afhængigt af temperatur, luft omsætning og endda, hvad man har behandlet, f.eks. sugende overflade som tæpper eller ikke-porøse overflader.

Hoveddelen af en etiket har detaljerede oplysninger om situationen, skadedyre, doseringsfrekvensen og kritiske kommentarer, der specifikt vedrører behandlingen. Læs disse grundigt og sikre, at du forholder dig til etikettens doseringsfrekvens. Generelle anvisninger giver dig yderligere oplysninger om blanding og påføring, især på vanskelige overflader. Generelle forholdsregler skitserer specifikke begrænsninger af behandlingen og de knyttede processer, der skal følges op på før og efter en behandling.

Sikkerhedsdatablade (MSDS) vedrører produktion, oplagring og transport af det koncentrerede produkt, så MSDS er af meget begrænset brug, når produktet fortyndes. Hvis du transporterer et koncentreret produkt fra et sted til et andet, skal du håndtere produktet som per MSDS oplysninger. Når produktet fortyndes, skal der derimod fokuseres på de oplysninger, der gives på etiketten.

Envu anbefaler…

Vores anbefaling til udelukkelse af personer fra behandlingsområdet er at inkludere alle de faktorer, der kan involveres i overvejelserne. Overvej din påføringsmetode, læg særligt vægt på luftbårne partikler og tørretider på porøse overflader. Sørg for at orientere dig om det valgte produkt har flygtige ingredienser. Ud fra disse overvejelser bør en udelukkelsesperiode estimeres. 

Tal med din kunde, tal tydeligt om dine bekymringer. Jeg er ikke stødt på en kunde, der ikke vil lytte, når deres sikkerhed bliver diskuteret.

Vigtigst, styr hele processen selv fra start til slut og lære af alt, hvad du foretager dig.