Tid til klargøring af kornlagre

Høsten står for døren, hvilket betyder, at det er tid til klargøring af siloer, lagerrum samt transportfaciliteter. Den grundige forberedelse kan nemlig forebygge angreb af kornskadedyr, og det har Landbrugsavisen skrevet en artikel om.

Print page Kornsnudebiller i kornkerner

Har du hørt en kornsnudebille gnaske?

Det har Lars Kelstrup fra Landbrugsavisen, som lagde vejen forbi Envu. stand på Borgeby Fältdagar 2019, og ifølge Kelstrup så larmer det.

Ikke nok med at det larmer, så kan skadedyrene også mindske udbyttet. Kornsnudebillernes æglægning i kornkernerne og larvernes efterfølgende respiration medfører svampevækst i kornet kan forringe kornets kvalitet markant. Heldigvis, er det muligt at forebygge.

"Kornbiller og andre skadedyr i kornlagrene er et dyrt bekendtskab. Derfor bør en grundig rengøring og eventuel kemisk bekæmpelse af skadedyr være fast rutine. Og det er nu, inden næste års høst skal lægges på lager, at rengøringen skal ske." skriver Landbrugsavisen.

Til effektiv bekæmpelse af kornskadedyr i tomme kornlagre, transport- og procesanlæg samt kornopbevaringsrum kan K-Obiol® EC25 anvendes. Med K-Obiol® EC25 skal der kun behandles én gang om året, og virkningen af K-Obiol® EC25 indtræffer, når insekterne kommer i kontakt med den behandlede overflade.

Du kan læse hele artiklen fra Landbrugsavisen.dk ved at følge linket her.

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte Technical Sales Manager: Jacob Kronbo Andersen på jacob.kronboandersen@bayer.com eller tlf. 20 94 77 93

 

 

Bekæmpelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Kornbiller og andre skadedyr i kornlagrene er et dyrt bekendtskab. Derfor bør en grundig rengøring og eventuel kemisk bekæmpelse af skadedyr være fast rutine. Lars Kelstrup, Landbrugsavisen
Kilde: Landbrugsavisen.dk; MarkPLUS+; Kelstrup, Lars; 26. juni 2019 kl. 13.13