Bekæmpelse af hvepse

Der er intet bedre end en grillaften på terrassen, en kold is på en varm dag eller et glas vin nydt i haven med godt selskab. Men når hvepsene inviterer sig selv med til festen, er det knap så hyggeligt.

En enkelt hveps er måske ikke så slem. Det er der råd for og ellers flyver den hurtigt videre. Det er straks værre, når der er tale om et helt hvepsebo. Det kræver lidt mere snilde og måske endda en professionel hånd at få bugt med.

Print page

Hvepse og mennesker

Et hvepsestik er som udgangspunkt ikke farlige, men de gør ondt. Hvepsens gift indeholder histamin, som gør, at huden bliver rød og hævet. Derudover er der risikoen for et allergisk chok, som heldigvis kan slås ned med antihistamin hos de fleste. Alligevel vil vi gerne undgå at blive stukket.

I modsætning til hvad mange tror, er hvepse faktisk ikke aggressive af natur. De stikker kun for at forsvare deres bo. Så den bedste måde at undgå hvepsestik på er at lade dem være eller forsigtigt vifte dem væk.

Er hvepsene ekstra aggressive på terrassen, i huset eller andre steder, kan man også lave sukkerfælder for at fange dem. Men det fjerner kun symptomet og ikke årsagen. Skal de helt væk, skal boet findes og fjernes.


 

Fjernelse af hvepsebo

Fjern hvepsebo med Envu produkter

Hvepsenes sværmeri tager ofte til i sensommeren, hvor arbejderhvepsene ikke længere skal finde føde til larverne i hvepseboet, og derfor er frie til selv at søge efter føde. Selvom deres bo fra sidste år nu er fjernet og væk, er det ingen garanti for, at de ikke bygger et nyt bo hvert år.

Det bedste tidspunkt at fjerne boet på er om aftenen, hvor alle hvepsene er hjemme. Derudover er hvepsene også mindre aktive og aggressive på grund af mørket og de lavere temperaturer.

Hvepsebo fjernes som udgangspunkt bedst med sprøjtning af bekæmpelsesmidler, som slår hvepsene ihjel inde i boet. Derefter kan selve boet fjernes.

Om boet let kan fjernes eller der skal professionel hjælp til, afhænger af størrelsen og placeringen. Er det et synligt, lille bo med få hvepse, kan det ofte fjernes med en spatel eller plastiksæk. Her er det vigtigt at sikre sig mod hvepsestik med ordentlig påklædning fx en tyk trøje, et kraftigt tørklæde og tykke handsker.

Er hvepseboet større eller utilgængeligt, kan det være en fordel at søge professionel hjælp. Det er nemlig kun professionelle skadedyrsbekæmpere, der må bruge de mere effektive midler til hvepsebekæmpelse.

 

Det bedste tidspunkt at fjerne boet på er om aftenen, hvor alle hvepsene er hjemme [...] og mindre aktive og aggressive.

Rekommendationer för bekämpning av getingar (endast för proffs)

När du som behörig skadedjursbekämpare ska bekämpa getingar, gäller det först och främst att lokalisera boet. Var kommer getingarna ifrån? Om du inte direkt kan se boet, kan det vara dolt i en hålighet, t ex på vinden eller i en vägg. Då ska du leta upp var getingarna flyger in och ut för att lokalisera det otillgängliga boet.

Ett av de effektivaste sätten att avlägsna ett bo när du hittat det, är med en direktverkande spray som dödar getingarna. Här kan du använda AquaPy®, effektivt mot getingar och som driver ut dem från deras gömställen, både inne och ute.

Om getingboet finns inomhus, är det extra viktigt att giftet inte avdunstar till inomhusmiljön. AquaPy® är godkänt för användning inom livsmedelsindustrin och avger därför en minimal mängd aktiva ämnen till inomhusmiljön.

Om boet är otillgängligt, men du kan hitta ingångarna, kan du applicera insektspulver runt dessa ingångar. När getingarna flyger in och ut, kommer de i kontakt med pulvret och dör. Fördelen med ett pulver är att getingarna blir mindre aggressiva än med en flytande lösning. Här rekommenderar vi Ficam® D för inomhusbruk i håligheter, runt elektriska installationer och liknande.

Som förebyggande behandling rekommenderar vi K-Othrine® Partix, vars förebyggande effekt varar i upp till tolv veckor. På så sätt undviker du att getingarna vänder tillbaka till samma plats.

 

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta vår Technical Sales Manager: Magnus Rosander på  jacob.kronboandersen@bayer.com eller tel. 

Bekæmpelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.