Aktuelt

Bekæmp mus og rotter med velsmagende bekæmpelsesmiddel

Et stort og velkendt problem, som mange skadedyrsbekæmpere står overfor, er at få rotter og mus til spise det udlagte bekæmpelsesmiddel. Rotter og mus har en naturlig mistro over for nye omgivelser og fødevarer, hvilket udgør en udfordring i bekæmpelsen. Alene opsætningen af en ny foderstation kan vække skyhed, og de vil dermed ikke nærme sig de nye omgivelser.

Print page Rat peeping out of a hole in a cardboard box

Nærmer gnaveren sig alligevel foderstationen, kan den udvikle ædeskyhed over for det valgte bekæmpelsesmiddel, hvis den ikke bryder sig om produktet eller har oplevet ubehag ved indtagelsen. I bekæmpelsen af rotter og mus er det derfor vigtigt at være opmærksom på, om der forekommer ædeskyhed blandt de gnavere, som skal bekæmpes.

I disse tilfælde kan skadedyrsbekæmperen afprøve eller justere bekæmpelsesmetoden ved:

  • at anvende et bekæmpelsesmiddel med velsmag, og en anden konsistens f.eks. fra kornblok til pasta
  • at undersøge om alternative fødekilder er fjernet eller reduceret så vidt muligt
  • at bruge handsker, når bekæmpelsesmidlet håndteres for at undgå menneskelugt på midlet

 

Dokumenteret virkning med Harmonix® Rodent Paste

I kampen om at få rotter og mus til at æde det anvendte bekæmpelsesmiddel, kan Harmonix® Rodent Paste anbefales. Produktet har en unik sammensætning baseret på vegetabilske olier, som rotter og mus finder yderst attraktivt og velsmagende. Derudover er formuleringstypen anderledes fra eksempelvis kornblokken, da midlet har en pastalignende konsistens, som gør produktet blødere og dermed velegnet for rotter og mus at spise.

Velsmagende bekæmpelsesmidler har en effektiv virkning, da gnaveren vil spise tilstrækkeligt nok af produktet, så den ønskede virkning opnås.

Harmonix® Rodent Paste indeholder en ny og effektiv formulering baseret på stoffet Cholecalciferol, som er et hurtigtvirkende og yderst effektivt rodenticid uden antikoagulanter. Efter blot få dage vil mus og rotter have indtaget den dødelige dosis og vil stoppe med at indtage produktet – og dermed opnå en stop feeding effect.

Forsøg foretaget med Harmonix® Rodent Paste viser, at produktet har en effektiv virkning på mus og rotter. Selvom gnaverne spiser mindre af produktet opnås samme resultat, sammenlignet med andre produkter på markedet. I mange tilfælde vil rotter og mus være bekæmpet på bare 7 dage.

Graf fra laboratorieforsøg der illustrerer dødelighed blandt mus, som har indtaget Harmonix Rodent Paste

 

En ansvarlig løsning

I og med at Harmonix® Rodent Paste indeholder det aktive stof cholecalciferol, sikres en hurtig, sikker og effektiv bekæmpelse af gnavere.

Grundet stop feeding effekten indtager mus og rotter mindre bait, og produktforbruget reduceres med op til ca. 50% sammenlignet med traditionelle rodentcider - men naturligvis med samme høje effekt. Derudover leveres produktet i potionsposer af 20g, som gør produktet nemt og hurtigt at dosere. For at minimere plastforbruget er der anvendt letvægtsemballage, der reducerer plastforbruget på op til 80%.

Samtidig har Harmonix® Rodent Paste ingen fareklassificering, og er derfor sikkert at håndtere for skadedyrsbekæmperen.  

I Harmonix® Rodent Paste findes en række egenskaber, som gør produktet til et effektivt og sikkert valg:

  • effektiv bekæmpelse på grund af dets velsmag
  • ca. 50% mindre produktforbrug i forhold til traditionelle rodenticider
  • ingen klassificering

 

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte Technical Sales Manager: Jacob Kronbo Andersen på jacob.kronboandersen@bayer.com eller tlf. 20 94 77 93

 

Bekæmpelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Grundet stop feeding effekten indtager mus og rotter mindre bait, og produktforbruget reduceres med op til ca. 50% sammenlignet med traditionelle rodentcider - men naturligvis med samme høje effekt.