Søg

Ronstar® Expert er godkendt til total ukrudtsbekæmpelse i juletræer

Ronstar® Expert er godkendt til total ukrudtsbekæmpelse i juletræer, skovbrug, herunder energipil, læhegn, prydplanter, planteskoler og på udyrkede arealer foruden på parkeringpladser, veje, indkørsler, gårdspladser, gangstier, jernbaner
og industrielle områder, dog ikke arealer belagt med asfalt og beton.

Print page
Ronstar® Expert er godkendt til total ukrudtsbekæmpelse i juletræer, skovbrug, herunder energipil, læhegn, prydplanter, planteskoler og på udyrkede arealer foruden på parkeringpladser, veje, indkørsler, gårdspladser, gangstier, jernbaner og industrielle områder, dog ikke arealer belagt  med asfalt og beton.

Virkemåde

Ronstar® Expert bekæmper en lang række ukrudtsarter, og anvendes på nyfremspiret ukrudt om foråret efter 1. april på arealer, hvor en langtidsvirkende ukrudtsbekæmpelse ønskes i op til 3-4 måneder.

Ronstar® Expert indeholder 2 virksomme stoffer:

Diflufenican og iodosulfuron. De aktive stoffer komplementerer hinanden, så der opnås en effekt på en lang række ukrudtsarter. Diflufenican virker både som et jord-og bladmiddel. Iodosulfuron, der tilhører sulfonylureamidlerne, er systemisk og optages primært gennem bladene og transporteres derfra til vækstpunkterne, hvor celledelingen stopper. Efter optagelsen standser væksten i planterne i løbet af de følgende 2-4 uger. Efter 10 til 15 dage ses en gulfarvning af de yngste plantedele, og ukrudt-et begynder at falde sammen, for derefter at visne bort i løbet af de næste to til fire uger. Sprøjtes der på stort ukrudt, ses det ofte at ukrudtet beholder den grønne farve, men væksten hæmmes og stoppes i de fleste tilfælde. Græsukrudtet kan dog stå i lang tid som små stærkt mørkegrønne planter, men disse planter optager hverken næring eller generer kulturen.
Virkning af diflufenican ses som en afblegning til hvidfarvning af ukrudtsplanterne. Ukrudtsplanterne kan fremspire normalt, men de hvidfarves efter fremspiring for derefter at visne.

Fordele:

  • Forhindrer nyt ukrudt i at spire frem
  • Langtidsvirkende
  • Bredtvirkende