Søg

Protecting Tomorrow…Today

Hvad er bæredygtig udvikling? "Udvikling, der opfylder nutidens behov uden at gå på kompromis med sandsynligheden for fremtidige generation til at opfylde deres egne behov." ("Brundtland-kommissionen" i 1987)

Print page
Children lying in grass S

Envu udvikler produkter og serviceydelser, der er målrettet til at forbedre menneskers livskvalitet. Vi arbejder bæredygtigt og forpligter os til at arbejde som en socialt og etisk ansvarlig virksomhed. 

PROTECTING TOMORROW ... TODAY er vores vision og Envu. bidrag til at fremme global bæredygtighed. Det er det ledende princip, som alle aspekter af vores strategi er baseret på. 

Hos Envu mener vi, at succes kun er muligt ved en langsigtet forpligtelse til en bæredygtig udvikling. Dette gælder ikke kun, de produkter og services vi leverer, men også i forhold til hvordan både vi 

men også vores leverandører, distributører og slutbrugeren agerer i markedet. Envu har en tradition for at have fokus på bæredygtighed og leverer løsninger, der sigter mod at forbedre menneskers livskvalitet med en samtidig minimal indvirkning på miljøet. 

Hvad er bæredygtig udvikling? 

Bæredygtig udvikling er en forpligtelse til gennemfører den økonomiske udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov, uden at beskadige vores planet eller udtære ressourcerne til de fremtidige generationer. 

VORES FREMTIDSVISION 

Envu opretholder Envu-koncernens retningslinjer for en bæredygtig udvikling, med særlig vægt på: 

MILJØET 

Fokus på vores miljø.

Ansvarlig støtte til vores produkter i hele deres livscyklus. 

For at garantere sikkerheden for: 

• Operatøren, gennem udvikling af nye molekyler og innovative formuleringer 

• Miljøet, ved fremstilling i overensstemmelse med vores Responsible Care principper, og udvikle produkter, som til stadighed er sikrere og mere miljøvenlige.

SOCIAL 

Partnerskab og udvikling i samarbejde med aktører i branchen.

At skabe en følelse af bæredygtighed i vores daglige aktiviteter. Vi samarbejder med offentlige- og private organisationer med henblik på: 

• At forbedre miljø og sundhed 

• Levere moderne teknologier 

• Fremme ansvarlig brug af vores produkter ved hjælp af teknisk support og uddannelsesmæssige aktiviteter.

ØKONOMISK 

Planlægge vores fremtid.

Ved hjælp af løbende investeringer i forskning og udvikling forpligter vi os til at skabe nye bæredygtige produkter, tjenesteydelser og teknologier, der opfylder vores kunders behov og forventninger. 

Vi opfordrer til: 

• Forskning og udvikling på alle niveauer

• Samarbejde med vores kunder og partnere for at gøre forbedringer i form af effektivitet og produktivitet – arbejde for en bæredygtig succes.