Print page Ukrudtsmiddel

Ronstar® Expert - UDGÅET

Ukrudtsmiddel

Ronstar® Expert - UDGÅET

Print page

Produktinfo

Ronstar® Expert er godkendt til total ukrudtbekæmpelse i bl.a. juletræer, skovbrug og udyrkede arealer.

Produktet er udgået.

Produktkarakteristika

Ronstar® Expert bekæmper en række græsukrudt og tokimbladede ukrudtsarter. Anvendes på nyfremspiret ukrudt om foråret efter 1. april på arealer, hvor en langtidsvirkende ukrudtsbekæmpelse ønskes i op til 3-4 måneder.
Ronstar® Expert indeholder to virksomme stoffer: Diflufenican og iodosulfuron. De aktive stoffer komplementerer hinanden, så der opnås en effekt på en lang række ukrudtsarter. Diflufenican virker både som et jord-og bladmiddel.

Indhold:
• Diflufenican: 360 g/kg
• Iodosulfuron-methyl-natrium 10 g/kg

Emballage: 1,65 kg

Fordele

• Forhindrer nyt ukrudt i at spire frem
• Langtidsvirkende
• Bredtvirkende

Dosering

Marksprøjte: 0,33 kg Ronstar® Expert i 300 liter sprøjtevæske pr. ha., anvend low-drift dyser.
Rygsprøjte: 3,3 g Ronstar® Expert i 2,5-10 liter sprøjtevæske pr. 100 m²
Ronstar® Expert kan benyttes alene, i blanding med andre præparater eller i bekæmpelsesstrategi med andre ukrudtsmidler.

Brug & Sikkerhed

Hvor skal det bruges?

Ude

Hvad skal bekæmpes?

Tvetand Raps Dueurt Rapgræs

Sikkerhedsinstruktioner

Sprøjt på tørre planter ved temperatur over 5°C. Bedste effekt opnåes ved temperaturer over 10°C. Kraftig dug kan nedsætte effekten betydeligt.
Der bør ikke sprøjtes, hvis der er udsigt til nattefrost.

Jordoptag påvirkes af jordfugtigheden på udsprøjtningstidspunktet, og optimal effekt opnås derfor bedst, når behandlingen foretages på fugtig jord og gerne efterfulgt af regn. På svær humusrig jord kan langtidseffekten af Ronstar® Expert blive reduceret eller udeblive.

I skov-og juletræskulturer samt energipil kan behandlingen ske med uskærmet sprøjtning ind til 10 dage før knopbrydning.
Efter knopbrydning skal behandlingen ske med skærmet sprøjtning. Uden skærm frarådes det at iblande andre herbicider.
På stort og veletableret ukrudt anbefales iblanding af glyphosat ved skærmet sprøjtning.

Marksprøjte: 0,33 kg Ronstar® Expert i 300 liter sprøjtevæske pr. ha., anvend low-drift dyser.
Rygsprøjte: 3,3 g Ronstar® Expert i 2,5-10 liter sprøjtevæske pr. 100 m²
Ronstar® Expert kan benyttes alene, i blanding med andre præparater eller i bekæmpelsesstrategi med andre ukrudtsmidler.

Anvend egnede værnemidler som overtræksbukser, samt handsker, beskyttelsesbriller og støvler.

Bekæmpelsesmidler  skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt  før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Sådan kalibrerer du din rygsprøjte

Lignende produkter

Logo og LogoOil emballage Danmark Ukrudtsmiddel

Logo®

Flydende

Logo® er et bredspektret ukrudtsmiddel til en lang række...

Se produkt
Ronstar Expert 165g med målebæger Ukrudtsmiddel

Ronstar® Expert 165g - UDGÅET

Granulat

Ronstar® Expert anvendes til ukrudtsbekæmpelse på udyrkede...

Se produkt
Quartz emballage Danmark Ukrudtsmiddel

Quartz®

Flydende

Quartz® er et ukrudtsmiddel med langtidseffekt til...

Se produkt
Merit Gran emballage Danmark Insektmiddel

Merit® Gran

Flydende

Merit® Gran er et insekticid til bekæmpelse af insekter i...

Se produkt