Print page Ukrudtsmiddel

Ronstar® Expert 165g - UDGÅET

Ukrudtsmiddel

Ronstar® Expert 165g - UDGÅET

Print page

Produktinfo

Ronstar® Expert anvendes til ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer så som gårdspladser, parkeringsarealer, indkørsler og gangstier.

Produktet er udgået.

Produktkarakteristika

Ronstar® Expert er en vandopløselig granulatformulering som anvendes på nyfremspiret et- og tokimbladet ukrudt på udyrkede arealer. De to aktivstoffer diflufenican og iodosulfuron komplementerer hinanden og danner en hinde på jordoverfladen, som forhindrer nyt ukrudt i at fremspire.

 

Hvis ukrudtet er brudt frem og har nået en størrelse på mere end 2 cm, da kan Ronstar® Expert med fordel blandes med glyfosat eller, hvis man ønsker et glyfosatfrit alternativ, Harmonix® Leaf Active for at opnå en bedre effekt.

 

Indhold:

  • Diflufenican: 360 g/kg.
  • Iodosulfuron-methyl-natrium: 10 g/kg.

Emballage: 165 g

Fordele

Bredtvirkende - aktivt mod de fleste ukrudtsarter.

Langtidsvirkende - ukrudtsfri i op til 4 måneder.

Resistensforebyggende - to aktive ingredienser og to virkemåder.

Dosering

Rygsprøjte:

Bland 3,3g Ronstar® Expert med 2,5 - 10 liter sprøjtevæske pr. 100 m2.

 

Maksimalt antal behandlinger pr. år: Ronstar® Expert må kun anvendes 1 gang pr. vækstår.

Brug & Sikkerhed

Hvornår må det bruges?

April Maj Juni Juli

Hvor skal det bruges?

Ude

Hvad skal bekæmpes?

Tvetand Rapgræs Dueurt Raps

Sikkerhedsinstruktioner

Rygsprøjte:

Bland 3,3g Ronstar® Expert med 2,5 - 10 liter sprøjtevæske pr. 100 m2.

 

Maksimalt antal behandlinger pr. år: Ronstar® Expert må kun anvendes 1 gang pr. vækstår.

 

Ved omgang med plantebeskyttelsesmidler bør der altid anvendes egnede værnemidler, støvler, handsker og beskyttelsesbriller.

Bekæmpelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Lignende produkter

Logo og LogoOil emballage Danmark Ukrudtsmiddel

Logo®

Flydende

Logo® er et bredspektret ukrudtsmiddel til en lang række...

Se produkt
Billede af Ronstar Expert 1,65 kg Ukrudtsmiddel

Ronstar® Expert - UDGÅET

Granulat

Ronstar® Expert er godkendt til total ukrudtbekæmpelse i...

Se produkt
Quartz emballage Danmark Ukrudtsmiddel

Quartz®

Flydende

Quartz® er et ukrudtsmiddel med langtidseffekt til...

Se produkt
Merit Gran emballage Danmark Insektmiddel

Merit® Gran

Flydende

Merit® Gran er et insekticid til bekæmpelse af insekter i...

Se produkt